1. Twórz cel Określ swoje cele dotyczące nauki gry na gitarze, np. nauczyć się konkretnego utworu, opanować technikę solówkowania czy zrozumieć teorię muzyczną. Wybierz konkretne cele, które chcesz osiągnąć w nauce gry na gitarze. Może to być nauczenie się ulubionego utworu, opanowanie trudnej techniki solówkowania lub zrozumienie teorii muzycznej. Określenie celów pomoże Ci skupić się […]