techniki gry

1. Twórz cel Określ swoje cele dotyczące nauki gry na gitarze, np. nauczyć się konkretnego utworu, opanować technikę solówkowania czy zrozumieć teorię muzyczną. Wybierz konkretne cele, które chcesz osiągnąć w nauce gry na gitarze. Może to być nauczenie się ulubionego utworu, opanowanie trudnej techniki solówkowania lub zrozumienie teorii muzycznej. Określenie celów pomoże Ci skupić się […]